Simone Berger te gast bij Tempo Dulu

ARNHEM – In de uitzending van dinsdag 30 november 2016 was Simone Berger te gast. Zij is de schrijfster van het boek Istori Kita, Jouw Familiegeschiedenis.

Adriaan van Dis noemde Simone Berger een herinneringskunstenaar die oud en jong aanspoort hun Indische verleden te verkennen. “Simone Berger port ons geheugen op voorbeeldige en aanstekelijke wijze op. Geuren en smaken komen weer terug als je haar leest. Aan de slag met Istori Kita!”, aldus Van Dis.

Bij de zeventigste herdenking van de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog in Azië, kondigde de Nederlandse overheid aan dat er meer aandacht moest komen voor de geschiedenis van Nederlands-Indië. Ruim anderhalf miljoen mensen in Nederland hebben een achtergrond in Nederlands-Indië en/of Indonesië en veel (groot)ouders zijn de laatste ooggetuigen van deze periode. Eenmaal in Nederland zwegen de meesten over datgene wat zij hadden meegemaakt waardoor de latere generaties met onbeantwoorde vragen zitten. Door dit fraai vormgegeven boek met uniek en zeldzaam beeldmateriaal, worden geuren en geluiden teruggebracht in de herinnering. De onderwerpen variëren van de prilste jeugd (met o.a. aandacht voor school, spelletjes en woonomgeving), vrijetijdsbesteding, flora en fauna, tot de Japanse bezetting en de komst naar Nederland. Belangrijke meerwaarde zijn de vele verwijzingen naar de websites van historische kranten en passagierslijsten. Daarnaast is er speciale aandacht voor het uitzonderlijke Molukse verhaal en de Molukse cultuur.

Yvonne van Genugten van het Indisch Herinneringscentrum in Arnhem: “Dit ‘Doe-boek’ is een uniek hulpmiddel om de dialoog te starten tussen (klein)kinderen en hun (groot)ouder(s) en ‘het Indisch en Molukse zwijgen’ te doorbreken. Of om samen de hiaten in de familiegeschiedenis aan te vullen.”